Udostępnianie Search Console

Search Console, to panel za pomocą którego Google komunikuje się z właścicielem strony. Dostęp do tego panelu jest dla nas niezbędny, aby móc zdiagnozować, jaki jest stan Twojej strony. Pozwala nam również odbierać informacje przekazywane przez Google, dotyczące Twojej strony. Poniżej 5 alternatywnych możliwości nadania nam dostępu do Search Console. Zalecamy 1 sposób jako najprostszy. 1.…